· 

Dorpsfeest: Spelletjes basisschool

In samenwerking met Aasterage en het MAC wordt op vrijdag 16 juni voor alle jeugd in Marrum t/m groep 6 een spelletjesdag georganiseerd. Zit je niet op de basisschool in Marrum, maar lijkt het je wel super leuk om mee te doen, geef je dan op bij Grytteke Sytema, Ringweg 34.

De jongste jeugd (peuters, groep 1 t/m 3) is vanaf +/- 10:15 uur welkom op het feestterrein. Peuters kunnen samen met ouders op eigen gelegenheid komen en de onderbouw zal onder begeleiding samen met de meesters en juffen op het feestterrein komen.

Voor de peuters wordt een speelhoek ingericht, het idee is om hier een zandbak te creëren, de little tikes zijn weer van de partij. Afhankelijk van het weer evt. bak met water e.d. Helaas lukt het organisatorisch niet dat er begeleiding aanwezig is bij de speelhoek, de vraag aan ouders om deze verantwoordelijkheid op zichzelf te nemen. 

Voor groep 1 t/m 3 wordt onder begeleiding van groep 8 en een aantal moeders diverse spelletjes georganiseerd waarbij ze hun heerlijk kunnen uitleven. Aansluitend aan de spelletjes gaan eerst de peuters en de onderbouw pannenkoek eten, welke net als vorig jaar wederom gesponsord worden door de pannenkoektrein. 

Als de jongste jeugd hun buikjes rond hebben gegeten, hebben de kinderen van de bovenbouw vast ook wel zin in een pannenkoek. Met een volle maag wordt de bovenbouw in groepjes onderverdeeld en kunnen ook zij een super leuk parcours afleggen met diverse spelletjes. Ter zijner tijd volgt in het programmaboekje meer informatie.

We hopen dat het een fantastische en geslaagde dag wordt voor onze jeugd van Marrum!