Streep door dorpsfeest Marrum-Westernijtsjerk

Geachte dorpsbewoners,

 

Al enige weken volgen wij net als u het nieuwmet betrekking tot de corona crisis. Verschillende festiviteiten werden eerder al geannuleerd. Voor het organiseren van ons dorpsfeest zijn wij verplicht om een evenementenvergunning aan te vragen.

Van overheidswege werd een evenement, waar veel mensen samen komentot 1 juni verboden. Alleevenementen krijgen geen vergunning of een verleende vergunning wordt ingetrokken. Het dorpsfeestvan 18 t/m 21 Juni viel tot vandaag nog buiten dit verbod en dus was het verkrijgen van een vergunning nog steeds mogelijk.

 

Ook was al bekend dat na 1 juni het sociale leven weer langzaam op gang zou moeten komen, maar dan met een anderhalve meter economie. De kansen voor het door gaan van het dorpsfeest werd daarin al op bijna nihil ingeschat. Toch werd tot nu toe nog niet besloten tot een definitieve melding van het niet doorgaan van ons feest

 

Naast de voorbereidingen die het bestuur moet plegen voor een dergelijk feest hebben we ook te maken met allerlei derde partijen die zorgen voor een geslaagd evenement.

U kent ze wel, de bekende gezichten die ieder jaar weer aanwezig zijn: Margje van Kammende gebroederHuug (en Anja) en John van Eijk en natuurlijk Dirk Wolters die samen zorgen voor het onderdak in een feesttentde catering en het vermaak op het feestterrein. Zonder hen geen feest. 

En verder hebben we als bestuur ook te maken met aangegane contractuele verplichtingen met muzikanten (artiestenbureau) en theater.

Al deze mensen hebben door de maatregelen dit jaar de in de winter gemaakte kosten niet kunnen terugverdienen en het lijkt erop dat het voor hen een heel zwaar jaar gaat worden. Wij als bestuur dragen ze een warm hart toe en wensen hun allen sterkte toe in deze onzekere tijden.

 

Na de bekendmaking van de verlenging van het verbod voor evenementvergunning verplichte activiteiten naar 1 september is er duidelijkheid gekomen.

Er is inmiddels overleg geweest met alle bovengenoemde partijenwaarna we als bestuur, maar ook namens alle betrokkenen u helaas moeten mededelen dat er geen mogelijkheid bestaat om in 2020 eendorpsfeest te kunnen organiseren.

Lopende contracten worden zoveel mogelijk voor 2021 vastgelegd en we hopen dat iedereen in staat is om er volgend jaar financieel en persoonlijk gezond weer bij te zijn.

 

We gaan nu, zodra dit weer mogelijk is, bezig met de voorbereidingen voor het feest in 2021. Een jaar waarin er met een commissie ook een dorpsreünie wordt georganiseerd

De feestweek is van donderdag 17 juni t/zondag 20 juni.

Op vrijdag 18 juni 2021 is de reünie gepland.

 

Wij wensen veel gezondheid toe. Zorg goed voor u zelf en denk om elkaar.

 

 

Het Bestuur

Streep door dorpsfeest


Nieuwjaarsreceptie 2020

4 januari vond de nieuwjaarsreceptie 2020 van Marheim en het Dorpsbelang plaats in Dorpshuis "de Nije Tille". 

 

Onderstaand vind u een foto album met de foto's die gemaakt zijn tijdens deze receptie.

 

Helemaal onderaan bevindt zich een filmpje. In dit filmpje is te zien wat het thema en de band van het dorpsfeest 2020 is! 


meer lezen

Foto's Oudejaarsloop 2019 staan Online!

De foto's van de Oudejaarsloop 2019 staan online. Ga naar Galerij > 2019 of klik op de onderstaande afbeelding.

meer lezen

Foto's Dorpsfeest

We zijn na dit dorpsfeest bijna 1500 foto's verder, die vervolgens zijn gefiltreerd, gesorteerd en bewerkt. Het resultaat, 6 albums met sfeerfoto's van verschillende onderdelen van het dorpsfeest. 

meer lezen

Algemeen

Hier vindt u alle informatie over Marheim en de activiteiten die wij organiseren. Ook vindt u hier de "club van 50".

Het bestuur

Marheim bestaat uit een groep van vrijwilligers die elk jaar weer verschillende activiteiten voor Marrum organiseert.

Galerij

Bekijk de foto's van de afgelopen activiteiten van Marheim en beleef de sfeer (opnieuw).