· 

Reageren op Nieuwsberichten

Vanaf nu kan iedereen reageren op de nieuwsberichten van deze website door middel van Disqus. Op deze manier kan men niet alleen reageren met tekst maar ook met een afbeelding. Dit is bijvoorbeeld erg leuk wanneer u aanwezig was bij één van de evenementen van Marheim en hier een mooie foto van hebt gemaakt. 

Deze foto kunt u plaatsen als reactie op één van de nieuwsberichten. Deze manier van reageren is ook onder dit nieuwsbericht te zien.

 

Mochten er zich problemen voordoen, neem dan contact op door te mailen naar info@marheim.nl.

Het nieuwe reageren
Het nieuwe reageren