Nieuwjaarsbijeenkomst

Waar: Dorpshuis "De Nije Tille"
Wanneer: 4 januari 2020

Hoelaat: 16:15 uur


Programma 2020

16.15 Ontvangst met koffie en thee

 

16.45 Gecombineerde jaarvergadering Dorpsbelang en feestvereniging Marheim

1. Opening door voorzitter(s)

2. Notulen jaarvergaderingen 2x

3. Secretariële jaarverslagen 2x

4. Financiële jaarverslagen 2x

5. Verslag en benoeming kascommissies 2x

 

17.15 Pauze met tweede ronde koffie

 

6. Mededelingen en ingekomen stukken:

a. Dorpsbelang

b. Marheim (feest 2020)

7. Bestuursmutaties

8. Rondvraag

9. Sluiting (rond 17.45)

 

Aansluitend “Walking dead” gast optreden uit Playbackshow 

 

18.00 Bekendmaking ‘Marrumer Kat 2019’

18.15 Maaltijd met soep, broodjes en snack

19.00 Toneelstuk “Sit de trije al yn’e klok?”

19.45 Afsluiting door voorzitter(s)