· 

Jaarverslag 2016 - 2017

Graag willen wij met u het jaarverslag 2016 - 2017 delen. U kunt het bestand downloaden of hier lezen.

Download
Jaarverslag 2016 -2017.pdf
Adobe Acrobat document 89.0 KB

Beste dorpsgenoten

 

Dit jaar plaatsen we het jaarverslag tevens in het Marrumer Sport- en Infoblad, zo hopen we meer openheid naar het dorp te scheppen en krijgt ieder inzicht waar wij ons als bestuur het afgelopen jaar voor hebben ingezet.

 

We mogen weer terugkijken op een mooi jaar, een jaar waarin prachtige activiteiten hebben plaatsgevonden, we twee enthousiaste nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen en we meer een beroep hebben gedaan op dorpsgenoten. Het is een jaar geweest waar we trots op zijn, we dankbaar zijn voor alle hulp van vrijwilligers vanuit allerlei hoeken echter ook een jaar waarin we wijze lessen hebben geleerd.

Met deze bouwstenen gaan we met plezier en vol enthousiasme een nieuw jaar tegemoet maar eerst willen we met jullie terug kijken op de activiteiten van afgelopen jaar welke begint met de;

 

Jaarvergadering, deze vond plaats op 4 november 2016. Aanwezig waren 10 bestuursleden, 1 erelid en 9 leden. Deze vergadering werd gehouden in ‘nieuwe stijl’. Dit houdt in dat de vergadering digitaal meer ondersteund werd met o.a. een PowerPointpresentatie.

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Natasha Zijlstra en Patricia Monsma, wij danken hen voor hun fantastische inzet. Patricia blijft vanaf de zijlijn betrokken bij diverse activiteiten van Marheim.

 

Tevens kijken we terug naar het financieel verslag, activiteiten 2015 – 2016 en is er ruimte voor inbreng van aanwezigen. Al met al was het een gemoedelijke en informatieve vergadering welke afgesloten werd met de vrijwilligersavond.

Op 19 november 2016 stonden de kinderen met hun ouders Sinterklaas en zijn pieten op te wachtten. Maar wat was er aan de hand? Sinterklaas was een deel van zijn staf kwijt geraakt. Gelukkig is deze samen met hulp van de kinderen weer terecht gekomen.

 

In het dorpshuis ‘de Nije Tille’ werd de schoen gezet bij de openhaard, konden de kinderen bij Sinterklaas zitten en had de danspiet een prachtig dansje voorbereid. Met een lach op het gezicht en vol verwachting voor pakjesavond ging een ieder weer naar huis. Wat was het mooi om de kinderen zo zien te genieten.

 

Na de sinterklaastocht stond de oudejaarsloop op het programma welke voor het eerst onder de vlag van Marheim werd georganiseerd door de oudejaarsloopcommissie. Terugkijkend kunnen we alleen maar zeggen dat de oudejaarsloop Marrum weer op de kaart is gezet en velen een mooie en sportieve dag hebben beleefd.

 

Het nieuwjaarsfeest in nieuwe stijl. De laatste jaren raakte de opkomst van het nieuwjaarsfeest in een slop. Een groep buiten Marheim om wilden het nieuwjaarsfeest anders opzetten wat uiteindelijk resulteerde in een prachtige samenwerking met o.a. Mark Dijkstra en Arnold Luimes. Er kwam een tent, muziek en versnaperingen waren aanwezig. Nu hopen dat dit het goede recept zou zijn om met zijn allen, als dorpsgenoten onderling, knallend het nieuwjaar in te gaan. Dit laatste was zeker van toepassing en met een voldaan gevoel kijken we nog steeds terug naar nieuwjaarsfeest ‘nieuwe stijl’.

 

In april stond Koningsdag op het programma. Na het succes van vorig jaar werd er in samenwerking met het dorpshuis wederom een mooi programma verzorgd. ’s Ochtends de kleedjesmarkt waar jong en oud hun kleedjes uit stalden. De markt werd druk bezocht, kortom een prachtige ochtend.‘s Middags stond minute to win it op het programma, helaas is deze afgelast i.v.m. te weinig animo. Iets om volgend jaar over na te denken samen met het dorpshuis.

 

Op 15, 16 en 17 juni 2017 was het feestweekend ofwel dorpsfeest. We hebben als bestuur ons best gedaan om weer een gevarieerd, maar vooral een programma voor ieder te creëren.

De inwoners van Marrum besloten zelf over het thema van het dorpsfeest, iedereen kon stemmen op verschillende thema’s. Uiteindelijk is met 1% meer dan de nummer 2 (flowerpower) Rock and Roll winnaar geworden. Tevens verwachte Marheim dat de straten versierd werden in het thema van het feest.

 

Op donderdag werd het dorpsfeest geopend met een puzzeltocht voor jong en oud. De puzzeltocht leidde mensen door het dorp langs de versierde straten. Maar liefst 35 groepen liepen de puzzeltocht en het werd naar ons inzien met vol enthousiasme ontvangen, dit doet ons als bestuur goed. Na afloop van de puzzeltocht was er de gelegenheid om in de feesttent na te zitten onder het genot van muziek en een drankje verzorgd door v Kammen Ginnum. De vrijdag was er veel aandacht voor de jeugd van Marrum. Samen met de Aasterage en het MAC werden diverse leuke activiteiten georganiseerd. Tussen de middag werd traditiegetrouw pannenkoek gegeten aangeboden door de pannenkoektrein. Wij zijn erg blij met deze sponsoring. Tevens nam Dirk Wolters het fantastische initiatief om aanwezig te zijn met de kinderzweef en vliegtuigjes waarbij entree voor de jeugd gratis was. Na een mooie dag waar de kinderen hebben kunnen genieten van sport, spel en vermaak konden de voetjes nog van de vloer tijdens de kinderdisco. Naast de activiteiten op het feestterrein werd op het sportveld het kaatsen georganiseerd door café/cafetaria het Nijlpaard met een genoeglijke deelname. ’s Avonds werd samen met DJ Mart de thema avond verzorgd. Het was weer ouderwets gezellig en we hebben genoten van de creativiteit van jullie allen.

 

Onder genot van muziek, van troubadour ‘Piter Wilkens’, vond op zaterdagochtend het matinee plaats. Een gezellig ouderwets samenzijn voor jong en oud. In samenwerking met MGVV werd een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Teams van 4 personen namen het tegen elkaar op in epische duels van 15 minuten. Tevens was er een prijs voor het mooist geklede team. De weergoden waren ons goed gezind wat het o.a. een heerlijke en prachtige middag maakte voor zowel speler als toeschouwer.

 

Ook dit jaar heeft de klaaiklûncommissie wederom een uitdagend en mooi parcours uitgezet waar gestreden werd voor eer en roem. Onze complimenten voor de klaaiklûncommissie die elk jaar er weer voor weet te zorgen om een fantastisch parcours uit te zetten waar menig liefhebber aan deelneemt of toeschouwt.

 

Voor de derde keer op rij heeft JeWelste de zaterdagavond verzorgd. Het was ongekend druk en een spetterende show werd weggegeven. Zondag stond de kerkdienst in het teken van ‘Together Worship’ in samenwerking met ‘Remco Hakkert’. Er was een mooie opkomst en men was content met de dienst. We kijken als bestuur enigszins met trots en plezier terug aan een mooi dorpsfeest mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers.

 

Naast alle eerder genoemde activiteiten hadden we in oktober ook nog het ‘Oktoberfeest’. Hierin werden we dit jaar ondersteund door de dames Nelie Jansma, Willeke Politiek, Janine Feenstra en Ingrid Regnerus. De avond werd iets anders vorm gegeven door de dames met als resultaat een leuke opkomst, het bier vloeide en de sfeer zat er goed in.

 

In het verslag komt een aantal keer naar voren dat in samenwerking met het MAC een aantal activiteiten zijn georganiseerd. Zelf heeft het MAC het afgelopen jaar ook een aantal activiteiten georganiseerd welke wij kort willen benoemen, dit betreft namelijk het lampion knutselen voor Sint Maarten, Playbackshow, Peuter-/kleutervoorstelling en het jeugdkamp. De kinderen lijken met veel plezier de activiteiten te beleven, het is prachtig om te zien dat de kinderen zich zo vermaken.

 

Al met al kijken we terug op een enerverend en geslaagd jaar met mooie activiteiten. Het doet ons goed dat dorpsgenoten genieten van de activiteiten en dat we de leefbaarheid in het dorp behouden.

 

Bestuur Marheim