Het bestuur

Mark Vijver

Voorzitter

vijvermj@hotmail.com

0518-412854

Klaas Henk Havenga

Algemeen lid

k.havenga@upcmail.nl

06-42565404

Siebe Monsma

Algemeen lid

...

...

Jan v/d Meer

Penningmeester

info@newambiance.nl

0518-411110

Klaas Schuiling

Algemeen lid

Schuiling@comweb.nl

06-13693151

Ook in het bestuur of meehelpen met andere bezigheden bij Marheim? Mail dan naar info@marheim.nl

Bert de Ruiter

Fotograaf/IT

bert_deruiter@live.nl

0518-412148

Grytteke Sytema

Algemeen lid

g.sytema@hotmail.com

06-83202121

Janneke Spoelstra

Algemeen lid

janneke@hotmail.com

06-13234374

Bouke Sijtsma

Algemeen lid

bsytsma@kpnmail.nl

06-12865919